Πολυμέσα

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε video με αφηγήσεις παλαιών μεταλλωρύχων και εργαζόμενων στα ορυχεία και video σχετικά με την εξόρυξη και τη διαδικασία παραγωγής των δύο κυριότερων προϊόντων της σύγχρονης εξορυκτικής δραστηριότητας του νησιού, του Μπεντονίτη και του Περλίτη.

Η ενότητα Φωτογραφίες περιλαμβάνει σειρά αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών του Μεταλλευτικού Μουσείου και της Μήλου.

Μοιραστείτε το