Δημιουργία της Αστικής μή Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου”

Σε νέο, πιο ευέλικτο σχήμα οργάνωσης και διαχείρισης περνά το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, αφού από τον Απρίλιο του 2007 λειτουργεί πλέον αυτόνομα ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Στόχος της οργανωτικής αυτής αλλαγής είναι η ενδυνάμωση και μέγιστη αξιοποίηση του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου, καθώς και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού ρόλου του, με την ενεργή συμμετοχή του σε πρωτοβουλίες και δράσεις διεθνούς εμβέλειας, που προάγουν την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Με τη νέα μορφή λειτουργίας, θα ενισχυθούν οι ενέργειες που στοχεύουν στην εξοικείωση των κατοίκων της Μήλου και των πολυάριθμων επισκεπτών του νησιού με το φυσικό περιβάλλον, την εξορυκτική δραστηριότητα και τη συμβολή της γεωλογικής δραστηριότητας και του ορυκτού πλούτου στην ανάπτυξη του τόπου.

Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου ιδρύθηκε το 1998 από την S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. για να τιμήσει και να προβάλει τη μεταλλευτική ιστορία και παράδοση του νησιού. Στους χώρους του φιλοξενεί, εκτός από τις μόνιμες συλλογές ορυκτών και πετρωμάτων, αντικείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που παρουσιάζουν τη μοναδική γεωλογική δραστηριότητα και μεταλλευτική ιστορία της Μήλου, καθώς και τις ποικίλες χρήσεις που έχουν στην καθημερινή ζωή τα ορυκτά που σήμερα εξορύσσονται στο νησί. Επίσης, στους νεαρούς επισκέπτες του Μουσείου παρέχεται η δυνατότητα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις και παιχνίδια, να γνωρίσουν καλύτερα τον ορυκτό πλούτο της Μήλου και τη σημασία του.

Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του νησιού, καθώς δέχεται περίπου 15.000 επισκέπτες σε ετήσια βάση, ενώ από την ίδρυσή του αποτελεί μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum Forum).

Μοιραστείτε το